Trang chủ Các ngành nghề khác

Các ngành nghề khác

Chương trình tình nguyện FSJ

Chương trình tình nguyện FSJ là gì? Rất vui mừng là trong các tháng cuối năm 2021 Trung tâm Hà München đã hợp tác...

Chia tay là khởi đầu mới!

Từ đầu năm đến nay, du học Đức Hà München liên tiếp tiễn các bạn sang Đức du học nghề. Các buổi chia tay...

Thành phố Chemnitz – nơi đáng sống

Thành phố Chemnitz nằm ở bang Sachsen ở phía Đông nước Đức. Trong giai đoạn năm 1953 đến 1990, thành phố này có tên gọi là Karl-Marx-Stadt(Thành phố Karl...

Form đăng ký

Chọn khoá học A1A2B1

Form đăng ký

Chọn khoá học A1A2B1