SÁCH ĐIỀU DƯỠNG – PFLEGE HEUTE

4169
Đây là quyển sách đầy đủ và rất hữu dụng cho chuyên ngành Điều dưỡng tại Đức.
Các sách khác nếu bạn có yêu cầu, hãy liên hệ thầy Hà München:
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ
FB: Hà München
Tel: 0919 688 129
Pass: hamuenchen